Tag lennék

(1) Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek. A tag személyére az Egyesület tagjai javaslatot tehetnek. A felvételi eljárás a tagjelölt aláírt belépési nyilatkozatának az Egyesülethez történő eljuttatásával kezdődik, amelyhez csatolni szükséges az Egyesület legalább 2 tagjának írásos ajánlását.

(2) Az Egyesületnek tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet, aki egyetért az Egyesület céljaival, elfogadja az alapszabályt, rendszeresen fizeti a tagdíjat és felvételéhez a Közgyűlés a jelenlévők egyszerű többségével hozzájárul.

(3) A rendes, pártoló és tiszteletbeli tagok felvételéről az alapszabály 6.§ (3) bekezdése alapján Elnökség határoz. Fellebbezés esetén a tagfelvételről a Közgyűlés dönt. Rendes tagság esetén a tagfelvétel előfeltétele magánszemélyeknél a 18. életév betöltése. Tiszteletbeli tag az, aki az egyesületet szakmailag, erkölcsileg, anyagilag támogatja, és az elnökség tiszteletbeli tagként felveszi.

(4) A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi.